Legal information

Infinum d.o.o

za računalne djelatnosti i usluge, Mala Švarča 23, 47000 Karlovac

Društvo je upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu, pod brojem 020036150, Matični broj 1937910, OIB 97147456048. Temeljni kapital društva iznosi 1.100.000,00 Kn i uplaćen je u cijelosti u novcu.

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, IBAN HR8324020061100613884,
Raiffeisen BANK Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, IBAN HR1724840081103001302, Swift RZBHHR2X,

Članovi Uprave i direktori: Tomislav Car, Matej Špoler, Nikola Kapraljević, Josip Bišćan