Legal
Informa­tion

Croatia

Infinum d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge
Mala Švarča 23, 47000 Karlovac, Croatia

Društvo je upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu, pod brojem 020036150, Matični broj 1937910, OIB 97147456048. Temeljni kapital društva iznosi 1.100.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti u novcu.

Raiffeisen BANK Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, IBAN HR1724840081103001302, Swift RZBHHR2X,

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, IBAN HR8324020061100613884,

HPB d.d., Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, IBAN HR9423900011100905499, SWIFT HPBZHR2X

Članovi Uprave i direktori: Matej Špoler, Nikola Kapraljević, Josip Bišćan

Slovenia

Infinum SI, računalniške storitve, d.o.o.
Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana, Slovenia

USA

Infinum, Inc.
2093 Philadelphia Pike #9880, Claymont, DE 19703, USA

United Kingdom

Infinum Limited
6th Floor 9 Appold Street, London, United Kingdom, EC2A 2AP

Company registered in England and Wales with Company Number 13515646

VAT ID – GB407825687

Monte­negro

Infinum d.o.o.
Bulevar Knjaza Danila Petrovića 13/32, 81000 Podgorica, Montenegro

North
Macedo­nia

Infinum DOOEL Skopje
Maksim Gorki 13, Skopje 1000,
North Macedonia